پست الكترونيك:
Info@kimiyafest.ir


نظرات و پيشنهادات:
PublicRelations@kimiyafest.ir


ارتباط با مدير جشنواره:
Manager@kimiyafest.ir
آدرس :
تهران - خیابان سمیه ، بعد از خیابان مفتح ،
 پلاک ۱۰۰ ، طبقه سوم

تلفکس :  ۸۳ ۴۰ ۸۳ ۸۸
 
 
كليه ي حقوق سايت منعلق به جشنواره ي ملي عكس معدن است.