.

مقررات جشنواره

مقررات بخش عکس:

1-    شایسته است که شرکت کنندگان آثار جدید خود را در محورهاي جشنواره در سایت بارگذاري نمایند.

2-    شرکت براي همه آزاد و شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سایت جشنواره پس از ثبت نام، آثار خود را بارگذاري نمایند

3-    هر گونه قاب، واتر مارك و یا ذکر نام بر روي فایل ارسالی باعث حذف از جشنواره خواهد شد

4-    شرکت کنندگان در بخش عکس و ویژه می توانند با حداکثر 7 اثردر جشنواره شرکت نمایند

5-    شرکت کنندگان در بخش ویژه می بایست تصویر معرفی نامه روابط عمومی مربوطه را بارگذاري نمایند

6-    شرکت کنندگان در بخش عکس و ویژه می بایست آثار خود را باحداقل حجم فایل MB4 و حداکثر MB5 با رزلوشن 300 Dpi بافرمت jpeg و مود RGB در سایت بارگذاري نمایند

7-    شرکت کنندگان می بایست فایل آثار خود را تا تاریخ 30 آبانماه1398 بر اساس قوانین اعلام شده در سایت ارسال نمایند

8-    ارسال اثر توسط هنرمندان و شرکت در این برنامه به منزله  اعلام مالکیت معنوي این اثر توسط ارسال کننده است. در صورت اثبات خلاف این امر درهر مرحله اي، اثر ارسالی حذف شده و ارسال کننده پاسخگوي کلیه پیامدهاي قانونی،اخلاقی و عرفی آن خواهد بود. برگزار کننده مسئولیتی در قبال چنین عملکردي از سوي ارسال کنندگان نخواهد داشت

9-    برگزار کننده مجاز است از آثار پذیرفته شده براي چاپ درکاتالوگ، اطلاع رسانی و اقلام تبلیغی در ارتباط با موضوع در هر زمانی استفاده نماید

10-                       راي داوران نهایی بوده و اعتراضی در مورد انتخاب آثار توسط آنان از هیچکس پذیرفته نیست.

11-                       تصمیم در موارد پیش بینی نشده به عهده برگزار کننده است

12-                       فایل هاي آثارپذیرفته نشده بازگردانده نمیشوند و پس انجام داوري معدوم خواهند شد

13-                       به کلیه پذیرفته شدگان در "سومین جشنواره عکس معدن" گواهی شرکت از سوي دبیرخانه اهداء میگردد

14-                       شرکت در این مسابقه به منزله پذیرش قوانین و مقررات می باشد.

آدرس: 
تهران - خیابان سمیه ، بعد از خیابان مفتح ،  پلاک ۱۰۰ ، طبقه اول
 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران      
تلفن:

۵۷ ۷۱ ۳۰ ۰۲۱-۸۸

  ۷۵ ۹۲ ۳۰ ۸۸ -۰۲۱پست الكترونيك:
Info@kimiyafest.ir

نظرات و پيشنهادات:
PublicRelations@kimiyafest.ir

ارتباط با مدير جشنواره:
Manager@kimiyafest.ir