آدرس:

تهران - خیابان سمیه ، بعد از خیابان مفتح ،
پلاک ۱۰۰ ، طبقه سوم
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
تلفن ۷۵ ۹۲ ۳۰ ۸۸ -۰۲۱پست الكترونيك:
Info@kimiyafest.ir

نظرات و پيشنهادات:
PublicRelations@kimiyafest.ir

ارتباط با مدير جشنواره:
Manager@kimiyafest.ir