تماس با ما

New Page 1New Page 2

آدرس:

 تهران - خیابان سمیه ، بعد از خیابان مفتح ، پلاک ۱۰۰ ، طبقه اول


تلفکس

۵۷ ۷۱ ۳۰ ۸۸

 ۷۵  ۹۲ ۳۰ ۸۸ 


         پست الكترونيك:

          Info@kimiyafest.ir

         نظرات و پيشنهادات:

         PublicRelations@kimiyafest.ir

           ارتباط با مدير جشنواره:

            Manager@kimiyafest.ir


 

 

 

آدرس: 
تهران - خیابان سمیه ، بعد از خیابان مفتح ،  پلاک ۱۰۰ ، طبقه اول
 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران      
تلفن:

۵۷ ۷۱ ۳۰ ۰۲۱-۸۸

  ۷۵ ۹۲ ۳۰ ۸۸ -۰۲۱پست الكترونيك:
Info@kimiyafest.ir

نظرات و پيشنهادات:
PublicRelations@kimiyafest.ir

ارتباط با مدير جشنواره:
Manager@kimiyafest.ir