پست الكترونيك:
Info@kimiyafest.ir

نظرات و پيشنهادات:
PublicRelations@kimiyafest.ir

ارتباط با مدير جشنواره:
Manager@kimiyafest.ir
آدرس:
تهران، خيلبان سپهبد قرني، بالاتر از میدان فردوسی، نبش كوچه ي شريف، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
تلفن ٨٨٣٢٤٠٣٥-021
 
Back
Next
كليه ي حقوق سايت منعلق به جشنواره ي ملي عكس معدن است.